Protetika

Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící část zubu, zub jako celek, popřípadě skupinu několika zubů.

Při ošetření můžeme zhotovit jak fixní, tak i snímatelnou protetiku s ohledem na konkrétní potřeby a přání pacienta.